Chłodziwa obróbkowe

monitoring cieczy obróbkowych
Obróbka skrawaniem oraz obróbka plastyczna metali oraz ich stopów, w przeważającej większości przypadków, wymaga stosowania środków smarnych, których głównym zadaniem jest zmniejszanie tarcia, odprowadzanie ciepła powstającego podczas obróbki, odprowadzenie wiórów, dobre zmywanie powierzchni obrabianej, zmniejszenie zużycia narzędzi, ochrona międzyoperacyjna obrabianych elementów, zapewnienie odpowiedniej gładkości obrabianych powierzchni.
Chłodziwa obróbkowe
CIMCOOL

… Wieloletnie doświadczenie, innowacyjne rozwiązania i ciągły rozwój pozwoliły firmie Cimcool powiązać wiedzę, specjalizację i technologię z zakresu obróbki metali z produkcją specjalistycznych płynów. W skrócie nazywamy to „Fluid Technology”. …więcej

Chłodziwa obróbkowe
Monitoring chłodziw

Naszym klientom zapewniamy bezpłatny monitoring  dostarczanych chłodziw, polegający na okresowych pomiarach najistotniejszych parametrów emulsji chłodzącej takich jak: stężenie chłodziwa, pH, twardość emulsji, ilość olejów obcych, poziom rozwoju mikroorganizmów ( i inne wg potrzeb).