Badania oleju

Laboratoryjne badania oleju

Dzięki współpracy z niezależnym laboratorium, oferujemy naszym Klientom możliwość przeprowadzenia badań oleju.

 • Pakiet uproszczony pozwala stwierdzić jakość oleju i wydać lub nie rekomendację do jego dalszej pracy w układzie.
 • Pakiet podstawowy służy dodatkowo do oceny ilości ścieru (stanu urządzenia) i wydajności układu filtracyjnego.
 • Dodatkowy pakiet specjalny dla olejów hydraulicznych pozwala na określenie ilości wody  oraz czystości oleju.

OLEJ SILNIKOWY

 • Lepkość w 40°C, cSt
  Lepkość w 100°C, cSt
  Wskaźnik lepkości Woda (KF), ppm
  Utlenienie, Abs/cm
  Sulfatacja, Abs/cm
  Nitracja, Abs/cm
  Zawartość sadzy, Abs/cm
  Zawartość płynu chłodniczego
  Zawartość paliwa
  TBN mg KOH/g
  Zawartość metali zużyciowych, ppm
  Poziom dodatków, ppm
  Poziom zanieczyszczeń, ppm

OLEJ PRZEKŁADNIOWY

 • Lepkość w 40°C, cSt
  Lepkość w 100°C, cSt
  Wskaźnik lepkości
  Woda (KF), ppm
  Utlenienie, Abs/cm
  TAN mg KOH/g
  Zawartość metali zużyciowych, ppm
  Poziom dodatków, ppm
  Poziom zanieczyszczeń, ppm

OLEJ HYDRAULICZNY

 • Lepkość w 40°C, cSt
  Lepkość w 100°C, cSt
  Wskaźnik lepkości
  Woda (KF), ppm
  Utlenienie, Abs/cm
  TAN mg KOH/g
  Zawartość metali zużyciowych, ppm
  Poziom dodatków, ppm
  Poziom zanieczyszczeń, ppm

PŁYN CHŁODNICZY

 • Badanie składu metodą FT-IR
  Badanie dodatków metodą ICP
  Woda, %
  TAN
  pH
  temperatura zamarzania
  % koncentracji