OLEJ SILNIKOWY

Oksydacja, sulfatacja, nitracja, zawartość sadzy, obecność
wody i płynu chłodniczego, paliwa w oleju, liczba zasadowa
(TBN), lepkość w 40°C i 100°C, wskaźnik lepkości

OLEJ PRZEKŁADNIOWY

Oksydacja, sulfatacja, nitracja, zawartość sadzy, obecność
wody i płynu chłodniczego, paliwa w oleju, liczba zasadowa
(TBN), lepkość w 40°C i 100°C, wskaźnik lepkości

OLEJ SILNIKOWY

  • Oksydacja, sulfatacja, nitracja, zawartość sadzy, obecność
    wody i płynu chłodniczego, paliwa w oleju, liczba zasadowa
    (TBN), lepkość w 40°C i 100°C, wskaźnik lepkości

highlight text fgjdjdjdjjjf jsrj sryrsyjus rfghfhfghfh

OLEJ SILNIKOWY

UPROSZCZONY
Lepkość w 40°C, cSt
Lepkość w 100°C, cSt
Wskaźnik lepkości
Woda (KF), ppm
Utlenienie, Abs/cm
Sulfatacja Abs/cm
Nitracja Abs/cm
Zawartość sadzy Abs/cm
Zawartość płynu chłodniczego
Zawartość paliwa TBN