Eco Shine

ECO SHINE jest polskim producentem przemysłowych środków myjących, czyszczących i dezynfekujących.

Produkty EcoShine spełniają wysokie wymagania jakościowe. Płyny oparte są na nowoczesnych formulacjach i zapewniają wysoki stopień domycia. Co więcej  procesy produkcyjne charakteryzują się nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi.

 • Firma ECO SHINE obrała za cel przestrzeganie procedur chroniących środowisko.W  procesie technologicznym stara się obniżyć zużycie energii i wody. Filozofia ochrony środowiska powoduje, że do produkcji wybiera surowce o wysokim stopniu biodegradalności oraz przedmioty nadające się do recyclingu.

  Priorytetem firmy EcoShine jest zapewnienie klientom wysokiego poziomu bezpieczeństwa i ekonomiki procesów higienicznych.

  Zapewnia to dzięki:

  • dostarczaniu wysokiej jakości środków myjących, czyszczących i myjąco-dezynfekujących,
  • indywidualnemu doradztwu dotyczącego doboru i stosowania środków czystości oraz weryfikacji stanu higieny,
  • przeprowadzaniu badań skuteczności procesów mycia i dezynfekcji,
  • kontroli stanu higienicznego warunków produkcji – badania mikrobiologiczne,
  • przeprowadzaniu szkoleń dla pracowników i kadry kierowniczej z zakresu: optymalizacji procesów mycia i dezynfekcji, monitorowania i kontroli stanu higienicznego zakładu.

   

profesjonalna środki czyszczące